Bữa tối tại Viet Village

Thức ăn 

Đồ Uống

Chay

CHẢ GIÒ RAU CỦ

GỎI CUỐN TÀU HŨ KY

TÀU HŨ CHIÊN GIÒN XỐT CHUA CAY

TÀU HŨ NHỒI NẤM XỐT CÀ

TÀU HŨ NON XỐT NẤM BỌC LÁ SEN

MÌ/ HỦ TIẾU XÀO RAU CỦ, NẤM

CƠM CHIÊN RAU CỦ

CANH RAU CỦ HẦM

CANH CHUA

LẨU NẤM