Bữa tối tại Viet Village

Thức ăn 

Đồ Uống

Hải sản

CÁ KHO TỘ

CÁ SAPA ĐẬU LÁ SEN

CÁ FILE XỐT CHUA NGỌT

CÁ THÁC LÁC THÌ LÀ

CÁ CHẼM ÁP CHẢO

CÁ HỒI ÁP CHẢO

MỰC HẤP HÀNH GỪNG

MỰC XÀO CHUA NGỌT

MỰC XÀO LAGIM

MỰC CHIÊN NƯỚC MẮM

MỰC HOA CÚC

TÔM KHO TỘ

TÔM XÀO CUNG BỬU

TÔM XỐC TỎI/ ME

TÔM ĐỐT TRÁI DỪA