Bữa tối tại Viet Village

Thức ăn 

Đồ Uống

Cơm

CƠM CHIÊN TỎI

CƠM CHIÊN GÀ XÉ

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN GÓI LÁ SEN

CƠM CHIÊN TRÁI THƠM

HỦ TÍU XÀO BÒ

HỦ TÍU XÀO HẢI SẢN

MÌ TRỨNG XÀO HẢI SẢN

MIẾN XÀO TÔM

MIẾN XÀO HẢI SẢN