Bữa tối tại Viet Village

Thức ăn 

Đồ Uống

Canh

CANH CẢI NẤU THỊT/ TÔM BẰM

CANH CÁ THÁC LÁC TẦN Ô

CANH KHỔ QUA

CANH CUA ĐỒNG MƯỚP HƯƠNG

CANH GÂN BÒ NẤU CẢI CHUA

CANH CHUA TÔM

CANH CHUA CÁ

CANH CHUA HẢI SẢN