Bữa tối tại Viet Village

Thức ăn 

Đồ Uống

Tráng miệng

BÁNH FLAN

CHÈ KHÚC BẠCH

TRÁI CÂY COCKTAIL

THƠM ĐỐT RƯỢU

TRÁI CÂY (3 LOẠI)

TRÁI CÂY (4 LOẠI)