Bữa tối tại Viet Village

Thức ăn 

Đồ Uống

Thịt

GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

GÀ CHIÊN XỐC ME

GÀ KHO GỪNG

SỤN GÀ RANG MUỐI SẢ

ỨC VỊT XỐT TIÊU

ỨC GÀ XỐT CAM

DÊ TƯƠI XÀO LĂN

DÊ TƯƠI HẤP TÍA TÔ

THỊT HEO NƯỚNG ỐNG TRE

SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

SƯỜN NƯỚNG HOISIN

GIÒ HEO MUỐI CHIÊN GIÒN

BÒ XÀO HÀNH CẦN

BÒ NƯỚNG ỐNG TRE

BÒ LÚC LẮC & KHOAI TÂY CHIÊN

SƯỜN CỪU ĐÚT LÒ