Bữa tối tại Viet Village

Thức ăn 

Đồ Uống

Rau

ĐỌT SU XÀO TỎI

BÔNG THIÊN LÝ XÀO TỎI

CẢI RỔ XÀO TỎI

BÍ NỤ XÀO TỎI

CÀ TÍM NƯỚNG TÔM THỊT BẰM

RAU CỦ LUỘC & KHO QUẸT

MĂNG TÂY XÀO SÒ ĐIỆP