Bữa tối tại Viet Village

Thức ăn 

Đồ Uống

Lẩu

LẨU KHỔ QUA RỪNG CÁ THÁC LÁC

LẨU GÀ TIỀM ỚT XIÊM XANH (Nhỏ – Lớn)

LẨU BÒ LÀNG VIỆT (Nhỏ – Lớn)

LẨU RIÊU CUA HẢI SẢN (CUA BIỂN)

LẨU TÔM CÀNG (TÔM CÀNG)